* МЫ ИСПОВЕДУЕМ ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА * МЫ ИСПОВЕДУЕМ ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА * МЫ ИСПОВЕДУЕМ ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА * МЫ ИСПОВЕДУЕМ ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА * МЫ ИСПОВЕДУЕМ ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА    Мы в facebook,
присоединяйся!      Сайт 
газеты

Источники по истории Запорожской области

Модераторы: slc, Краевед

slc
Семьянин форума
Семьянин форума
 
Сообщения: 22076
Зарегистрирован:
Пн янв 19, 2009 12:05
Откуда: Краматорск

Re: Источники по истории Запорожской области

Сообщение slc » Чт окт 27, 2011 12:39

Изображение
Название: Золото степу. Археологія України
Автор: Під ред. П.П. Толочка
Издательство: Київ – Шлезвіг
Год: 1991
Страниц: 440
Формат: PDF (RAR+3%)
Размер: 89.6 Мб
Качество: горбатая фотокопия с пальцами
Язык: украинский/немецкий

Каталог с выставки Gold der Steppe. Arheologie der Ukraine.
Количество представленных экспонатов: 247.
Участники выставки: Национальный музей истории Украины, его филиал - Музей исторических драгоценностей Украины (96 экспонатов), Институт археологии НАН Украины, Ялтинский исторический музей, Винницкий областной краеведческий музей, Запорожский областной краеведческий музей, Днепропетровский государственный исторический музей имени Д.Я. Яворницкого, Черкасский исторический музей, Херсонесский историко-культурный заповедник.
Помимо большой коллекции произведений искусства античного мира и средневековья, в каталоге представлены ряд работ по археологии Украины. Так что эта книга, которая уже является большой редкостью, будет интересна не только профессиональным историкам но и всем интересующимся историей.

Найдено на http://www.infanata.com/society/history/1146130850-zoloto-stepu-arxeologiya-ukrayini.html

Ссылка для скачивания: http://ifolder.ru/18742445
Размещенные мною на форуме материалы не преследуют целей пропаганды тоталитарных режимов, а используются исключительно лишь для реконструкции исторических событий, проведения научных исследований либо являются объектами антикварной торговли.

slc
Семьянин форума
Семьянин форума
 
Сообщения: 22076
Зарегистрирован:
Пн янв 19, 2009 12:05
Откуда: Краматорск

Re: Источники по истории Запорожской области

Сообщение slc » Чт окт 27, 2011 15:02

Н. В. Герасименко. Батько Махно. Мемуары белогвардейца.
http://www.makhno.ru/lit/Ger/ger.php
Размещенные мною на форуме материалы не преследуют целей пропаганды тоталитарных режимов, а используются исключительно лишь для реконструкции исторических событий, проведения научных исследований либо являются объектами антикварной торговли.

slc
Семьянин форума
Семьянин форума
 
Сообщения: 22076
Зарегистрирован:
Пн янв 19, 2009 12:05
Откуда: Краматорск

Re: Источники по истории Запорожской области

Сообщение slc » Вт ноя 01, 2011 13:12

Изображение
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2011. — Вип. XXX. — 368 с.

ЗМІСТ

Україна в добу незалежності
Турченко Ф. Г. ГКЧП і проголошення незалежності України (погляд із Запоріжжя)
Панченко В. Г. Легалізація та діяльність ОУН в Україні протягом 1990-х рр.
Андрющенко Е. С. Парамілітарні структури українського націоналістичного руху 90-х рр. XX ст.
Марчук В. В. Провладний політичний табір в ході підготовки до президентських виборів 2004 року (за матеріалами ЗМІ Запорізького регіону). Частина 1.

Україна в Другій світовій війні
Мороко В. М. Війна у правдивому вимірі (до 70-річчя оборони Запорізького Придніпров’я)
Штейнле О. Ф. Керівна верхівка Запорізької області у 1939-1941 рр.: колективний портрет
Спудка І. М. Cистема освіти часів окупації на території Запорізької області
Щур Ю. І. Діяльність ОУН-Р у м. Запоріжжя у 1940-х рр.
Шайкан В. О., Шайкан В. О. Засоби боротьби радянської влади проти ОУН на заключному етапі Великої Вітчизняної війни

Документи
Штейнле О. Ф. Запоріжжя 1941 р.: між історією та політикою
Кіт Я. І. Христина Хігер – дитина львівського Голокосту

Історія України 20–30-х рр. XX ст.
Фролов М. О. Сталін і Україна: особливості стосунків між кремлівським диктатором, українським народом, керівництвом УСРР і КП(Б)У в 1920-х рр.
Лях С. Р. «Плачущие большевики»: штрихи до колективного портрету компартійної номенклатури 20-х років
Бондаренко В. Г. Вільне козацтво Олександрівська у повстансько-партизанському русі (1917-1923 рр.)
Ігнатуша О. О. Місце запорізького індустріального комплексу в більшовицькій індустріалізації 20–30-х рр. ХХ ст.

Проблеми історії України XIX – початку XX ст.
Турченко Г. Ф., Назарова Є. П. Регіональний рух у південноукраїнському регіоні на початку ХХ століття
Циганенко Л. Ф. Дворянство і місцеві органи влади в Бессарабії 1812-1828 рр.
Дружкова І. С. Становлення системи державних кредитних установ на Півдні України першої половини ХІХ ст.
Константінова В. М. Динаміка зміни чисельності міст Південної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Історія релігії і церкви
Ігнатуша О. М. Єпархіальна організація обновленської церкви в Україні у 20-ті рр. ХХ ст.
Шугальова І. М. Справа українізації Православної церкви на теренах Польщі в міжвоєнний період (1918-1939 рр.)
Любащенко В. І. Протестанти в Україні: наслідки політики «державного атеїзму»
Голощапова Є. О. «Сектанти – найзліші вороги народу»: антирелігійна боротьба проти євангельських християн-баптистів в Україні 1920–1930-х рр.
Сітарчук Р. А. Еволюція чисельності адвентистів сьомого дня в період становлення їх церковної організації
Каганов Ю. О. Православний та католицький виміри антикомуністичного руху в Україні і Центрально-Східній Європі (др. пол. 80-х рр. XX ст.)
Бублик Т. Т. Відродження УГКЦ (1988-1991): проблематика міжконфесійних протистоянь

Історіографія, джерелознавство, методологія
Космина В. Г. Цивілізаційний аналіз всесвітньої історії як проблема історіографії
Маклюк О. М. Історична пам’ять та політика пам’яті в умовах трансформації Центрально-Східної Європи
Федик Л. Б. Національна пам’ять як засіб конструювання національної свідомості: на прикладі Галичини міжвоєнного періоду
Іваницька С. Г. Михайло Драгоманов як «значущий інший» у світосприйманні Сергія Єфремова (1890-ті – 1920-ті роки)
Мільчев В. І. Козацькі наративи XVIII століття як джерело дослідження соціальної історії Запорожжя
Головко Ю. І. Матеріали «Повного зібрання законів Російської імперії» як джерело з історії зовнішньої торгівлі Південної України останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ ст.
Марьина В. В. Словакия периода Второй мировой войны в документах российских архивов
Атаманенко А. Є. Співпраця українського історичного товариства з Українським науковим інститутом Гарвардського університету
Мороко В. В. Джерельна база історії сучасних партій України: архівні документи та матеріали особового походження

Всесвітня історія та міжнародні відносини
Зінченко А. Л. Феномен міжнародних відносин у полі зору давньогрецької суспільно-політичної думки
Задорожнюк Э. Г. Вацлав Гавел: провозвестник революций нового типа
Бессонова М. М. Прояви анти-американізму в університетах Канади

Рецензії
Ігнатуша О. М. [РЕЦ.]: Петренко І. М. Шлюбно-сімейні відносини українців у другій половині XVIII ст. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – 119 с.
Демченко Т. П. [РЕЦ.]: Іваницька С. Г. Українська ліберально-демократична партійна еліта: «колективний портрет» (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 452 с.
Лиман І. І. [РЕЦ.]: Кочергін І. О. Земське самоврядування катеринославщини (персонологічний вимір): монографія. – Дніпропетровськ: Герда, 2011. – 216 С. – (Серія «DNIPROVIANA»).
Сарнацький О. П. Радянська влада та її функціонери під мікроскопом історика
[РЕЦ.]: Фролов М. О. Політична система та номенклатурна еліта Радянської України 1920-х – 1930-х рр.: особливості та механізми формування і функціонування. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 828 с.
Добролюбська Ю. А. Новий підхід до всесвітньої історії
[РЕЦ.]: Космина В. Г. Проблеми методології цивілізаційного аналізу історичного процесу. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – 310 с.
Бочелюк В. Й., Хінєва А. Д. Критичне мислення на уроках історії в старшій школі
[РЕЦ.]: Терно С. О. Розвиток критичного мислення старшокласників у процесі навчання історії. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – 275 с.

http://sites.znu.edu.ua/historySciWorks/issues/30/929.ukr.html

Другие выпуски сборника: http://sites.znu.edu.ua/historySciWorks/374.ukr.html
Размещенные мною на форуме материалы не преследуют целей пропаганды тоталитарных режимов, а используются исключительно лишь для реконструкции исторических событий, проведения научных исследований либо являются объектами антикварной торговли.

Tabjang
Семьянин форума
Семьянин форума
 
Сообщения: 302
Зарегистрирован:
Вс май 15, 2011 01:19

Re: Источники по истории Запорожской области

Сообщение Tabjang » Сб мар 24, 2012 23:09

Небольшой фильм о Якове Павловиче Новицком и деятельности «Запорізьке наукове товариство ім. Я.Новицького», и издаваемых этим обществом книжках на страницах:
http://www.youtube.com/watch?v=oPkP-_Q0bwM&feature=share

Аватара пользователя
Cancer
Семьянин форума
Семьянин форума
 
Сообщения: 2152
Зарегистрирован:
Пн дек 27, 2010 04:22

Re: Источники по истории Запорожской области

Сообщение Cancer » Ср июн 20, 2012 21:48

Изображение
Изображение
Еврейские земледельческие колонии Александровского уезда Екатеринославской губернии 1893г.

Скачать

http://depositfiles.com/files/pwxcrsz7e

Аватара пользователя
Cancer
Семьянин форума
Семьянин форума
 
Сообщения: 2152
Зарегистрирован:
Пн дек 27, 2010 04:22

Re: Источники по истории Запорожской области

Сообщение Cancer » Ср июн 20, 2012 21:48

Изображение

Еврейские земледельческие колонии Екатеринославской губернии в 1890г.

Скачать
http://depositfiles.com/files/88q9bn8es

Аватара пользователя
Cancer
Семьянин форума
Семьянин форума
 
Сообщения: 2152
Зарегистрирован:
Пн дек 27, 2010 04:22

Re: Источники по истории Запорожской области

Сообщение Cancer » Чт июн 21, 2012 07:48

Изображение
Устав акционерного общества машиностроительного завода И.И. Нейфельд и Ко 1912г
Месторасположение завода с. Вальдгейм, Бердянский уезд, Таврическая губерния

Скачать http://depositfiles.com/files/k07ujoewh

Аватара пользователя
Cancer
Семьянин форума
Семьянин форума
 
Сообщения: 2152
Зарегистрирован:
Пн дек 27, 2010 04:22

Re: Источники по истории Запорожской области

Сообщение Cancer » Чт июн 21, 2012 07:53

Изображение

Устав первой частной лечебницы и водолечебницы учрежденой докторами Я.С. Андрузским и С. А. Ридником в г. Мелитополь 1912г.

Скачать http://depositfiles.com/files/tgj8xb4lt

Аватара пользователя
Cancer
Семьянин форума
Семьянин форума
 
Сообщения: 2152
Зарегистрирован:
Пн дек 27, 2010 04:22

Re: Источники по истории Запорожской области

Сообщение Cancer » Чт июн 21, 2012 08:00

Изображение

Устав товарищества каменной балки 1894г.
(участок "Садовый" при деревне Павловке, Мелитопольского уезда, Таврической губернии)

Скачать http://depositfiles.com/files/dalivp0og

Аватара пользователя
Cancer
Семьянин форума
Семьянин форума
 
Сообщения: 2152
Зарегистрирован:
Пн дек 27, 2010 04:22

Re: Источники по истории Запорожской области

Сообщение Cancer » Вс июл 29, 2012 01:14

Изображение

Изображение

Изображение
Земцов, Михаил Евстафьевич
Еврейские крестьяне : Крат. очерк экон. положения евреев-земледельцев Екатеринослав. губ.
Санкт-Петербург электропеч. Я. Левенштейн 1908

Скачать http://depositfiles.com/files/mnbf4j0bf

slc
Семьянин форума
Семьянин форума
 
Сообщения: 22076
Зарегистрирован:
Пн янв 19, 2009 12:05
Откуда: Краматорск

Re: Источники по истории Запорожской области

Сообщение slc » Вт авг 21, 2012 11:08

Изображение Изображение
Изображение Изображение

Изображение Изображение
Изображение Изображение
Размещенные мною на форуме материалы не преследуют целей пропаганды тоталитарных режимов, а используются исключительно лишь для реконструкции исторических событий, проведения научных исследований либо являются объектами антикварной торговли.

slc
Семьянин форума
Семьянин форума
 
Сообщения: 22076
Зарегистрирован:
Пн янв 19, 2009 12:05
Откуда: Краматорск

Re: Источники по истории Запорожской области

Сообщение slc » Вт июл 09, 2013 16:43

Изображение Изображение Изображение
Виктор Козыч. Как молоды мы были... - Запорожье, 2006 г.
Ссылка для скачивания: http://www.zaporizhstal.com/off-line/ab ... msomol.pdf
Размещенные мною на форуме материалы не преследуют целей пропаганды тоталитарных режимов, а используются исключительно лишь для реконструкции исторических событий, проведения научных исследований либо являются объектами антикварной торговли.

артем
Новичок
Новичок
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован:
Вт июл 23, 2013 13:31

Re: Источники по истории Запорожской области

Сообщение артем » Вт июл 23, 2013 13:44

подскажите пожалуйста,меня интересует детальная история,карты,каменки днепровской.

Groveren
Семьянин форума
Семьянин форума
 
Сообщения: 252
Зарегистрирован:
Пн дек 30, 2013 17:07
Откуда: Chile

Купить MSI MSI GT60 2OD (Core i7 4700MQ 2400 Mhz/15.6/1920x1

Сообщение Groveren » Чт апр 10, 2014 01:14

"Sony SEL-18200"

Изображение

Зум-телеобъектив Sony SEL-18200 имеет широкий диапазон и отлично подойдет для различных видов съемки, в том числе и для путешествий. Телеобъектив оснащен 11-кратным зумом и оптическим стабилизатором Optical SteadyShot, что обеспечивает более резкое и четкое изображение. А благодаря 7-лепестковой циркулярной диафрагме можно выполнить красивое размытие заднего плана. С телеобъективом Sony SEL-18200 подарит пользователю новое восприятие мира.

КУПИТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС Sony SEL-18200 за 24780 руб.


Ключевые слова:
купить Sony SEL-18200
заказать Sony SEL-18200
цена на Sony SEL-18200
интернет магазин, купить Sony SEL-18200
Sony SEL-18200 в интернет магазине в Москве
купить Sony SEL-18200 в Москве
купить Sony SEL-18200 в Киеве
купить Sony SEL-18200 в Санкт-Петербурге

вот как то так...

Пред.

Вернуться в Форум краєзнавців Запоріжжя

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron